Vet mer om att köpa larm till hemmet

Att köpa ett larm kan kännas som en snårig djungel. Det är många faktorer som ska tas hänsyn till för att det ska bli rätt. Om man inte är insatt kan det vara enkelt att köpa ”fel” larm, eller åtminstone det larm som inte passar bäst sett till dina behov och din ekonomi. Givetvis ska ett seriöst larmföretag hjälpa till så mycket som möjligt med att hitta det bästa larmet just för dig, men det kan kännas tryggt att ha tillräcklig kunskap på egen hand för att bedöma det själv.

Saker som alltid bör kontrolleras

För att se till att du verkligen få det larm som du bör ha, finns det vissa saker som alltid är bra att kontrollera. Till exempel:

  • Se till att saker som larmsändare, centralapparat och strömförsörjning placeras gömt in övervakat område – utan fördröjd inpassering. Om inte det här görs finns en påfallande risk att inbrottstjuvarna, eller andra obehöriga, kan hitta utrustningen och sabotera larmet. Detta utan att larmcentral eller du som husägare blir medveten om problemet.
  • Larmet bör ha en separat manöverpanel. D et kan till exempel ske genom ett lås på ytterdörren eller med hjälp av en fjärrkontroll.
  • Detektorer bör finnas placerade på strategiska platser innanför hemmets dörrar. De bör finnas där tjuven passerar eller det där finns saker som är värda mycket för dig.
  • Har du husdjur? Tänk på att planera så att djuren kan röra sig fritt, utan att larmet aktiveras när det är inkopplat.
  • Minst en siren bör finnas, gärna utvändigt placerad. På så vis blir tjuven stressad och blir mer benägen att avbryta inbrottsförsöket. Sirenen skall inte ligga alltför nära centralenheten.
  • Larmet bör kunna gå en viss tid på batteri om ett strömavbrott skulle ske. Gärna ett halvt dygn, åtminstone.
  • Se till att du får ett intyg för anläggningen. Syftet med det här är att ge till exempel försäkringsbolag information om larmet och vad den omfattar. Vidare är det bra att informera dina grannar om att du har installerat ett larm. Det här av flera olika skäl, men inte minst för att främja grannsamverkan överlag.